do strony glownej Artykuly

wprowadzenie nowosci artykuly linkoteka ulubione

Polski Serwis Ewolucyjny

Polski
Serwis
Ewolucyjnyenglish info


Muzeum Ewolucji

Muzeum
Ewolucji
Instytutu Paleobiologii PAN


 
 
Założenia programowe

opr. K. Sabath   
na podstawie Darwin Day Project    

Program Dnia Darwina (Darwin Day) ma na celu pogłębienie zrozumienia ewolucjonizmu oraz popularyzację życia i dzieła Karola Darwina, by przybliżyć nauki przyrodnicze społeczeństwu. Program stawia sobie następujące zadania:
- poprawić jakość nauczania oraz udostępniać zasoby edukacyjne nauczycielom;
- ułatwiać kontakty między społecznością naukową a resztą społeczeństwa;
- promować udział w badaniach naukowych i zainteresowanie naukami przyrodniczymi;
- przeciwdziałać szkodliwym skutkom powszechnej dezinformacji.

Skupia się on na dwóch głównych kategoriach działań:
- działalność oświatowa: całoroczna działalność oświatowa pod hasłem "Rozwijajmy świadomość" ("Evolving Awareness");
- oddziaływanie społeczne: doroczne obchody na całym świecie organizowane z okazji Dnia Darwina - 12 lutego.

Program Dnia Darwina stara się zwiększyć liczebność uczestników obchodów Dnia Darwina oraz imprez odbywających się w rocznicę urodzin Karola Darwina (12 II) poprzez:
- zachęcanie organizacji, grup lokalnych i klubów studenckich do organizowania lub goszczenia imprez z okazji Dnia Darwina;
- zachęcanie szkół, klas, nauczycieli i uczniów do obchodzenia Dnia Darwina poprzez organizację specjalnych zajęć;
- zachęcanie naukowców i studentów do urządzania w lutym wystaw lub imprez wydziałowych z okazji Dnia Darwina;
- zachęcanie księgarń i bibliotek do urządzania w lutym wystaw z okazji Dnia Darwina;
- zachęcanie muzeów przyrodniczych, ośrodków naukowych, ogrodów zoologicznych, arboretów, i podobnych instytucji do upamiętniania Dnia Darwina okolicznościowymi wystawami;
- zachęcanie środków masowego przekazu do promowania Dnia Darwina na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym;
- zachęcanie klubów młodzieżowych, kafejek i innych miejsc, gdzie spotykają się ludzie do uczestniczenia w Dniu Darwina;
- zachęcanie do indywidualnego uczestnictwa w obchodach przez udział w imprezach i aktywne włączenie się do działalności oświatowej.

Program Dnia Darwina stara się szerzyć wiedzę o życiu i dokonaniach Karola Darwina, znaczeniu biologii ewolucyjnej dla naszego zrozumienia świata oraz fundamentalne znaczenie nauk ścisłych i przyrodniczych w naszej cywilizacji. Realizacji tego zamierzenia służy:
- ukazywanie życia i dorobku Karola Darwina, a także jego wpływu na świat (myśl ewolucyjna przed i po Darwinie, rozwój jego koncepcji na przestrzeni stuleci oraz spojrzenie na Darwina jako przykład miejsca i roli naukowca w społeczeństwie);
- ukazywanie życia i dorobku innych osób, takich jak Thomas Henry Huxley, zwany "psem łańcuchowym Darwina", oraz honorowanie badaczy, którzy rozwijali i rozwijają badania nad ewolucją;
- dostarczanie źródeł i materiałów do działalności popularyzatorskiej i oświatowej;
- obalanie mitów i dezinformacji rozpowszechnianych na temat Karola Darwina i ewolucjonizmu; walka z coraz aktywniejszymi dziś ruchami anty- i pseudonaukowymi.

Organizatorzy Dnia Darwina starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką, promujc podejście interdyscyplinarne poprzez:
- "uczłowieczenie" nauk ścisłych i przyrodniczych poprzez ukazywanie ich zastosowań we wszelkich dziedzinach życia codziennego i procesach, w których wszyscy uczestniczymy;
- wspomaganie cudzych wysiłków na rzecz popularyzacji, obrony i udoskonalania nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych;
- ukazywanie i podkreślanie roli nauk ścisłych i przyrodniczych dla humanistyki i sztuki.

na gore

autorzy:    Katarzyna Adamala     Karol Sabath